Nhật Ký White Wedding

Happy Birthday White Wedding

Mừng sinh nhật công ty White Wedding tròn 7 tuổi.
Toàn thể các thành viên của White Wedding đã tập trung và tổ chức paty tưng bừng vì những thành công đã đạt được. Cùng với đó nhắm đến những mục tiêu to lớn hơn về sau.