tron-goi-ngay-cuoi-white-wedding-house

[dropcap type=”dropcapcircle” sc_id=”sc1411646367938″]-$[/dropcap] Bạn sẽ được ưu đãi ngay 10%
nếu sử dụng dịch vụ TRỌN GÓI NGÀY CƯỚI
  [dropcap type=”dropcapcircle” sc_id=”sc1411646371162″]-$[/dropcap] Bạn sẽ được ưu đãi thêm 10%
nếu đã sử dụng dịch vụ “ALBUM CƯỚI TRỌN GÓI”

————————————————————————————————————————————————————————–
[title type=”h4″ font_size=”default” font_weight=”bold” align=”center” font_family=”Roboto” color=”” bottom_indent=”” sc_id=”sc1411651548102″]BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ LẺ NGÀY CƯỚI[/title]

————————————————————————————————————————————————————————–