Các bước mua hàng tại White Wedding:

– Tìm kiếm sản phẩm.
– Chọn sản phẩm.
– Kiểm tra thông tin sản phẩm.
– Xác nhận giỏ hàng.
– Nhập Địa chỉ, Tên, SĐT, Email.
– Nhập thông tin giao hàng.
– Chọn phương thức thanh toán.
– Đặt hàng.
– Nhận cuộc gọi thông báo xác nhận đơn hàng.