Xem tất cả 8 kết quả

Danh mục sản phẩm
Đóng

Gói FAMILY OUTING

5,000,000
- Thời gian: 1-2h tại địa điểm ngoại cảnh, phim trường hoặc tại nhà - Số lượng người: 2–4 người (Thêm một người + 300.000VNĐ - Dịch vụ bao gồm: Makeup – làm tóc cho mẹ (1 người), phụ kiện chụp hình - Thành phẩm: ♦ Album cao cấp size 20×30 (20 trang) ♦ Hình ép gỗ 50x75cm  Giao 30 file chỉnh sửa + file gốc (Chụp không giới hạn số lượng >100 tấm) ♦ Tặng 01 hình ép gỗ để bàn 15×21cm
Đóng

Gói BABY STUDIO

2,500,000
- Thời gian: 1-2h (tại Studio WW) - Số lượng người:01 bé (Thêm một bé + 500.000VNĐ) - Thành phẩm: 01 Album cao cấp lồng ảnh 20 tấm 13x18cm 01 Hình ép gỗ 40x60cm Tặng 01 hình pha lê để bàn 15x21cm Giao 20 file chỉnh sửa + file gốc (Chụp không giới hạn số lượng > 100 tấm)
Đóng

Gói BABY OUTDOOR

5,500,000
- Thời gian: 1-2h tại địa điểm ngoại cảnh,phim trường ( không bao gồm phí địa điểm ) hoặc tại nhà - Số lượng người:01 bé (Thêm một bé + 500.000VNĐ) - Thành phẩm: ♦  Album cao cấp size 20×30 (20 trang) ♦  01 Hình ép gỗ 40x60cm ♦ Tặng 03 hình pha lê để bàn 15x21cm ♦ Giao 30 file chỉnh sửa + file gốc (Chụp không giới hạn số lượng >100 tấm)
Đóng

Gói MOMMY STUDIO

2,200,000
- Thời gian: 1-2h (tại Studio WW) - Số lượng người: 1-2 người (với chồng hoặc con), (thêm một người + 300.000VNĐ) - Dịch vụ bao gồm: Make-up + Phụ kiện chụp hình - Thành phẩm: 30 hình chỉnh sửa in 13x18cm tặng kèm album lồng ảnh. 01 Hình ép gỗ 40x60cm Giao 30 file chỉnh sửa + file gốc (Chụp không giới hạn số lượng > 100 tấm) Tặng 01 hình ép gỗ để bàn 15×21cm
Đóng

Gói MOMMY OUTING

4,500,000
Thời gian: 2–3h tại địa điểm ngoại cảnh, phim trường( không bao gồm phí địa điểm) hoặc tại nhà – Số lượng người: 1-3 người (với chồng hoặc con), (Thêm một người + 300.000VNĐ) – Dịch vụ bao gồm: Phụ kiện chụp hình (make up và làm tóc cho mẹ + 500.000 VNĐ) – Thành phẩm: Album cao cấp size 20×30 (20 trang)  01 Hình ép gỗ 40x60cm  Tặng 02 hình ép gỗ để bàn 15×21cm  Giao 30 file chỉnh sửa + file gốc (Chụp không giới hạn số lượng > 100 tấm)
Đóng

Gói PROFILE (Chân dung nghề nghiệp)

1,500,000
- Số lượng người: 1 người - Thành phẩm: Giao 10 file chỉnh sửa + file gốc
Đóng

Gói FASHION STUDIO

1,600,000
Thời gian: 1h (tại studio WW) Số lượng người: 1 người (Thêm một người + 500.000VNĐ) Dịch vụ bao gồm: Phụ kiện chụp hình Thành phẩm:Giao 20 file chỉnh sửa + file gốc (Chụp không giới hạn 100 tấm)
Đóng

Gói ALBUM FASHION-STUDIO

3,600,000
- Thời gian: 2h (tại Studio WW) - Số lượng người: 1 người (Thêm một người + 500.000VNĐ) - Dịch vụ bao gồm: Phụ kiện chụp hình - Thành phẩm: Album Laminate size 20x20cm x 20 trang  Giao toàn bộ file gốc (100 – 200 tấm) và Layout album đã chỉnh sửa  Tặng 01 tấm hình ép gỗ 40x60cm  Tặng 02 hình ép gỗ 15×21  30 file hình edit hoàn thiện